بایگانی برچسب: s

پاسخ – یادگیری زبان فنی

qa

یکی از دوستان در قسمت نظرات پرسیده بودند آیا می توان زبان انگلیسی را با یک گرایش خاص آموخت. برای مثال یادگیری زبان انگلیسی با گرایش کامپیوتر یا الکترونیک.

به طور کلی یادگیری هر زبانی جنبه های متفاوتی دارد. این جنبه ها عبارتند از:

۱- فهم کلمات در صورت شنیدن  (Listening)
۲- خواندن (Reading)
۳- نوشتن (Writing)
۴-صحبت کردن (Speaking)

یادگیری یکی از این جنبه ها بدون دیگری ممکن است؛ اما استفاده از زبان را محدود می کند. برای مثال کسی که  می تواند به یک زبان خاص صحبت کند اما توانایی نوشتن به آن زبان را ندارد. علاوه بر این خواندن و فهم هر زبان نیازمند آگاهی از دستور آن زبان (Grammar) و دایره لغات آن (Vocabulary) است. در یادگیری تمامی موارد فوق دستور زبان ثابت است. یعنی باید به نحوی دستور زبان را یاد بگیرید. اما لغات را می توان کم یا زیاد آموخت. برای مثال دایره لغات فنی مورد استفاده در حوزه کامپیوتر یا الکترونیک و …

بنابراین می توان زبان انگلیسی را با یک گرایش خاص آموخت. اما به هر حال باید مواردی نظیر حروف الفبا، دستور زبان و مجموعه ای چند هزارتایی از لغات ابتدایی از جمله افعال و حروف ربط را یاد بگیرید.

البته یادگیری این موارد دشوار نیست و تنها نیازمند زمان، مطالعه صحیح و منظم و پشت کار است.